تبلیغات
♥هــــِــــق♥ - بیــــا


♥هــــِــــق♥

♥انقده هق هق زدم...صدام زخمیه...این اون دردی که نمی فهمیه♥
⬅ بیــٰا جُلــوغَریبـــه هٰا➡

⬅یِـه کَــم مَحَـلْ بِه مـــٰابِـذاٰر➡
⬅ بِگـــــوهَنـــوز��عٰاشِقَمــــی��➡
⬅ بِگـو فَقَط هَمیــنْ یِه بٰار ➡
⬅ غُــرورِمٰارو نَشکَنِش➡
⬅دُروغِ مٰاروجٰارْنَزَن➡
⬅دُروغَکی بٰامَنْ بِمون➡
⬅بَعْدِشْ بُرو،نَه تو،نَه مَــن➡

نوشته شده در پنجشنبه 8 مرداد 1394 ساعت 12:13 توسط FAFA نظرات | |

پیچك دات نت قالب جدید وبلاگ